Goblin no Suana 3

Goblin no Suana 3
ゴブリンの巣穴 第一話 巡礼者 アンヴィル

Trong một thế giới mà yêu tinh bị săn lùng và tiêu diệt gắt gao. Nhằm cải thiện tình hình cũng như duy trì giống lòi để tránh tuyệt chủng, chúng sẽ hãm hiếp tất cả những phụ nữ nó gặp và bắt họ mang thai con của chúng.

x